Uitreiking Edelweiss Award

Nog meer actie op 24 februari 2015:  na de debatten reikt Radiorg haar Edelweiss Award uit!

We doen dit tijdens onze Algemene Vergadering. Dit jaar nomineerden onze leden de Belgische mantelzorgers.
Uit de genomineerden loten wij één winnaar: die zal symbool staan voor de inzet van alle mantelzorgers. 

Dit zijn de laureaten van de voorbije edities!

2014: De expertisecentra, in het bijzonder het team van Prof. J. De Backer (UZ Gent), van Multidisciplinair expertisecentrum voor patiënten met Marfan syndroom en aanverwante aandoeningen van de aorta.

2013: De patiëntenorganisaties. De ALS-Liga kreeg de Award voor een uitzonderlijk sterke sensibiliseringscampagne voor wereld ALS-dag.

2012: Laurette Onkelinx  richtte als Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het Fonds voor Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen op en gaf het startsein om aan een nationale strategie voor zeldzame ziekten uit te werken.

2011: Yolande Avontroodt zet zich als voorzitter van het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV Dr Yolande Avondtroodt al jarenlang in voor de problematiek van de zeldzame ziekten in België.

2010: De jonge onderzoeker Lies Rombaut leverde een bijzonder verdienstelijk onderzoeksproject af: ‘De gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van patiënten met EDS-HT en klinisch factoren voor de invaliderende gewrichts-hypermobiliteit en -instabiliteit bij EDS-HT’.”

Op de agenda van de Algemene Vergadering staan volgende punten: evaluatie van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten;  goedkeuring van de jaarrekening 2014, begroting 2015.  Alle leden zijn welkom! 

Uitreiking Edelweiss Award, om 15u30 in Residence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel