Hodgkin en non-Hodgkin vzw: Infovergadering

Ter gelegenheid van de Zeldzame Ziektendag 2016 organiseert deze organisatie een algemene informatievergadering over de problemen waarmee patiënten met deze zeldzame ziekten worden geconfronteerd. 

Op het programma staan al sprekers van het RIZIV en Orphanet, voor meer info ga je naar de site van de vereniging.