Infocampagne Prader-Willi Vlaanderen

Ter gelegenheid van de Zeldzame Ziektendag 2016 lanceert de vereniging Prader-Willi Vlaanderen een bewustmakingscampagne rond deze zeldzame ziekte. De bedoeling is het Prader-Willi-syndroom en de organisatie beter bekend te maken bij het grote publiek.

Meer info vind je op de website.