Jaarlijkse Algemene Vergadering RaDiOrg

De jaarlijkse algemene vergadering van Radiorg vzw gaat door in Brussel op zaterdag 29 april. De effectieve leden ontvangen meer informatie per mail.