Radiorg op Nationale conferentie in Brussel

De behandeling van chronische ziekten vormt een grote uitdaging vormt. Voor een gedegen Belgisch gezondheidsbeleid moeten de acties rekening houden met de behoeften van de patiënten en hun omgeving, maar eveneens met het potentieel en de verwachtingen van de Zorgverstrekkers. 

Een oriënterende nota werd opgesteld na uitgebreid overleg. Deze nota werd voorgesteld tijdens de nationale conferentie van 28 november 2013 en moet vervolgens leiden tot een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Het plan is ambitieus maar het vergt nog veel inspanningen voor het gerealiseerd kan worden. De overlap van gezondheidszorg en welzijn resulteert hopelijk in een betere afstemming en vereenvoudiging van de verschillende instanties (federaal en regionaal) en structuren.