RaDiOrg.be steunt eis voor website die ziekenhuizen vergelijkt

Ziekenhuizen vergelijken? Moet kunnen! De kwaliteit van de zorg is niet even goed in elk ziekenhuis. Cijfers hierover worden niet publiek gemaakt. Nochtans hebt u recht op deze informatie. Test-Aankoop lanceerde een petitie voor een website die ziekenhuizen vergelijkt.  Radiorg steunt die eis!

U hebt recht op veilige en efficiënte zorg binnen een redelijke termijn, waarin u als patiënt centraal staat. Maar de kwaliteit van de zorg die u kunt krijgen verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. En het is voor u momenteel niet mogelijk om te achterhalen op welke gebieden een ziekenhuis goed, matig of ondermaats presteert. U hebt het recht om dat te weten. Daarom eisen wij dat de overheid een website creëert waar u ziekenhuizen met elkaar kunt vergelijken.