Briefwisseling met minister Maggie De Block

Het is erg belangrijk om te weten of behandelingen voor zeldzame ziekten efficiënt zijn en of ze een meerwaarde betekenen voor de patiënten. Om dit te weten te komen worden behandelingen ‘ge-assesst’ voordat ze beschikbaar worden gemaakt voor patiënten. Tijdens dit proces wordt nagegaan hoe ze werken en of ze kosteneffectief zijn. Er wordt dus een kosten-batenanalyse gemaakt.

Tot nu toe gebeurde deze analyse op nationaal niveau en elke Europese lidstaat heeft zo’n beetje zijn eigen manier om dit proces aan te pakken. Vele nationale allianties, waaronder RaDiOrg, menen dat behandelingen over de hele Europese unie op dezelfde manier geanalyseerd zouden moeten worden, toch zeker als het gaat over de vraag of ze iets kunnen betekenen voor de patiënt. Het kan toch niet zijn dat in het ene land de behandeling goed bevonden wordt en in een ander land niet.

In het Europees parlement wordt binnenkort een wet gestemd om de analyse (het zogenoemde Health Technology Assessment) te laten gebeuren op Europees niveau. Dan kan iedere lidstaat nog over de kostprijs beslissen/onderhandelen.

Meer uitleg in het artikel van Matteo Scarabelli, Patient Engagement Manager - HTA, Eurordis.

RaDiOrg stuurde een brief aan Minister van Volksgezondheid Maggie De Block om haar steun te vragen voor dit voorstel en riep haar leden op om de vraag kracht bij te zetten door zelf ook naar de minister te schrijven (uiterlijk voor einde oktober). 

Lees hier het antwoord van de minister van 2 oktober 2018.