OPROEP: nominaties Edelweiss Award 2019

Naar jaarlijkse gewoonte is er ook in 2019 een ledendag! Markeer alvast zaterdag 2/02/2019 in jullie agenda!

Die dag willen we onder andere mensen of groepen mensen belonen die getuigen van een buitengewone inzet voor een zeldzame ziekte of voor de zeldzame ziekten in het algemeen. 

Draag uw kandidaat voor door middel van een korte biografie en een toelichting, ten laatste tegen 22 december naar info@radiorg.be