Win €1000 met jouw activiteit naar aanleiding van Rare Disease Day

Voor het 4e opeenvolgende jaar zal RaDiOrg drie ledenorganisaties steunen die een activiteit organiseren in het kader van de internationale Rare Disease Day en dit met een cheque van €1000.  

De aard van de activiteit kan divers zijn, bijvoorbeeld een conferentie, een ledendag of bewustwordingscampagne. Ze moet plaats vinden tussen 1 februari en 10 maart 2019 en duidelijk het label dragen van de Zeldzame Ziektendag 2019 (zichtbaarheid van het logo van Rare Disease Day en van dat van RaDiOrg, gebruik makend van het voorziene communicatiemateriaal).

U kan uw project voordragen met dit formulier en dit ten laatste tegen 10 januari 2019.