Felicitaties voor de ALS-liga

De Belgische ALS-liga zal op 12 februari de “EURORDIS members”  onderscheiding, ontvangen tijdens de Black Pearl Awards Night, een jaarlijks evenement van EURORDIS waarop bijzondere verdiensten voor zeldzame ziekten worden gehonoreerd.  De Liga droeg op haar beurt Prof. Van Damme, UZ Leuven, voor. Hij ontvangt op 12 februari de ‘Black Pearl scientific award’. We feliciteren beiden van harte.

Prof. Philip Van Damme, die verantwoordelijk is voor het ALS-onderzoek in het UZ Leuven, heeft gewezen op een nieuwe, veelbelovende onderzoekspiste voor de behandeling van een specifieke vorm van de neurologische ziekte ALS.

De onderzoekspiste is gericht op het uitschakelen van een genmutatie die aan de basis ligt van de ziekte. “Dit biedt de mogelijkheid om, nog voor de ziekte optreedt, in te grijpen bij familieleden van ALS-patiënten die geconfronteerd zijn met dit gen. Bij muizen zijn we erin geslaagd om dit gen uit te schakelen. Bij mensen proberen we om de expressie ervan te verminderen. Hoewel het niet voldoende zal zijn om de ziekte te voorkomen of volledig stil te leggen, kunnen we wel de snelheid van de opmars verminderen”, aldus prof. Van Damme.

De aandacht die hij krijgt voor zijn wetenschappelijk werk en voor zijn samenwerking met de Liga wordt bijzonder gewaardeerd. Bekijk hier het interview met prof. Van Damme.