Nieuwe databank voor klinische proeven in België

fagg_NL.gif

Het FAGG lanceert een online databank met informatie over alle klinische proeven in België die zijn goedgekeurd door het agentschap. Dankzij deze databank zullen zowel gezondheidszorgbeoefenaars als patiënten de rekruteringscriteria voor klinische proeven kunnen raadplegen aan de hand van vijf verschillende criteria:  een woord uit de titel van de klinische proef, de onderzochte pathologie, het gezochte type proefpersonen (gezonde vrijwilliger of patiënt), de leeftijd van de proefpersonen en/of het nummer van de Europese databank voor klinische proeven (EudraCT, European Clinical Trials Database). Op basis van de informatie uit de databank voor klinische proeven kunnen artsen patiënten  begeleiden in hun keuze van een klinische proef die voor hen het meest is geschikt.

Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal van het FAGG : “Ons land is een koploper in klinisch onderzoek binnen Europa. Als bevoegde overheid blijft ons agentschap continu investeren om deze toppositie te behouden. Deze databank die toegankelijk is voor iedereen is een stap dichter bij onze belangrijkste doelstelling: patiënten toegang te geven tot nieuwe, kwaliteitsvolle, veilige en doeltreffende geneesmiddelen.”