Ja, ik wil graag aanwezig zijn / volmacht geven / mijn kandidatuur stellen volgens onderstaande keuzes:

1. Aanwezigheid op de Algemene Vergadering van Radiorg (11 juni 2016)
1a. Zal aanwezig zijn *
1b. Geeft volmacht om mij te vertegenwoordigen en geldig in mijn naam te stemmen op de algemene vergadering (slechts één volmacht per lid) *
Geeft blanco volmacht (de volmachten zullen ter plaatse worden uitgedeeld) *
1d. Neemt deel aan de lunch *
2. Raad van bestuur Radiorg.be (mandaat 2016-2017)
Ik stel mij kandidaat voor de raad van bestuur van Radiorg.be (mandaat 2016-2017) *
3. Werkcellen
Ik ben bereid om in de toekomst actief deel te nemen aan één of meerdere werkcellen, zoals voorzien in het strategisch plan

Praktisch

Zaterdag 11 juni
Brussel
10 tot 13u
(locatie nog te bevestigen)

Programma

 • Welkomstwoord door de voorzitter
   
 • Goedkeuring van het verslag van de AV 2015
   
 • Activiteitenverslag 2015
   
 • Voorstelling van de jaarrekening 2015
   
 • Goedkeuring van de jaarrekening 2015 en kwijting van de bestuurders
   
 • Voorstelling en goedkeuring van het strategisch plan RADIORG voor de volgende vijf jaren
   
 • Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2016
   
 • Verkiezing Raad van Bestuur (mandaat 2016-2017)
   
 • Lunch