Algemene Vergadering 2018

Inschrijvingsformulier Algemene Vergadering en infonamiddag, zaterdag 10 maart 2018

1. Aanwezigheid op de Algemene Vergadering van RaDiOrg vzw (zaterdag 10 maart 2018)
a. Zal aanwezig zijn *
b. Geeft volmacht om mij te vertegenwoordigen en geldig in mijn naam te stemmen op de algemene vergadering (slechts één volmacht per lid) *
Of geeft blanco volmacht (de volmachten zullen ter plaatse worden uitgedeeld) *
2. Raad van bestuur RaDiOrg (mandaat 2018-2019)
Ik stel mij kandidaat voor de raad van bestuur van RaDiOrg (mandaat 2018-2019) *
3. Vrijwilliger
Ik ben bereid om in de toekomst actief deel te nemen als vrijwilliger
4. Lunch en infonamiddag
a. Neemt deel aan de lunch *
b. Neemt deel aan de infonamiddag *

Praktisch

Zaterdag 10 maart
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
10u30 tot 15u30

Programma

10u30-11u: ontvangst met koffie

11u-12u: Algemene Vergadering (effectieve leden)

 • Voorstelling van het jaarverslag 2017
   
 • Voorstelling en goedkeuring van de jaarrekening 2017
   
 • Kwijting van de bestuurders
   
 • Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2017
   
 • Verkiezing van de Raad van Bestuur 2018-2019
   
 • Voorstelling van de aanbevelingen van de EUROPLAN rondetafel et selectie van drie prioriteiten door de leden

12u-12u30: Vragenronde

12u30-13u30: Lunch

13u30-15u: Interactieve infonamiddag (iedereen welkom)

 • Panel: vertegenwoordigers van het Fonds zeldzame ziekten (KBS), de stuurgroep plan zeldzame ziekten, de deelstaten, Eurordis, RaDiOrg, VPP…
   
 • Stand van zaken van het Belgisch Plan zeldzame ziekten incl. het Vlaamse netwerk zeldzame ziekten
   
 • Focus on ERN (European Reference Networks) and ePAG (European Patient Advocacy Groups)

15u-15u15: Edelweiss Award