Met EUROPLAN ondersteunt de EU de inspanningen van de Europese lidstaten om een nationaal plan voor zeldzame ziekten voor te stellen en uit te voeren.

RaDiOrg organiseerde in 2014 een eerste EUROPLAN-symposium ter gelegenheid van de voorstelling van het Belgisch plan door de toenmalige minister van Volksgezondheid. Op dat evenement waren een honderdtal vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders aanwezig. De zes workshops richtten zich voornamelijk op twee doelstellingen: de maatregelen van het plan ZZ bespreken en het bepalen met welke problemen van zeldzame ziekten geen rekening werd gehouden in dit eerste plan. Het rapport van deze eerste editie van EUROPLAN kan u hier lezen.

Vandaag moedigt EURORDIS de nationale allianties aan om een tweede editie van EUROPLAN te organiseren. Daarbij is de doelstelling om de verschillende aspecten te benadrukken die nog kunnen verbeterd worden tijdens de ontwikkeling van het nationaal plan.

RaDiOrg organiseerde op 6 oktober 2017 een EUROPLAN-bijeenkomst over het management van het Plan voor Zeldzame Ziekten.
Het volledige verslag van deze bijeenkomst kan je hier downloaden.