Back to All Events

Mind the Gap! Samen prioretiseren in gezondheidsonderzoek

Interactieve workshop van de Koning Boudewijnstichting. Wat is het belang van multistakeholder prioretisering om de impact van gezondheidsonderzoek te verhogen? Wat zijn de sleutels voor een succesvolle prioretiseringsoefening?
Voor patiënten, zorgverstrekkers, beleidsmakers, onderzoekers, industrie, financierders, … Gratis. Alle info hier