Depakine en zwangerschap .. het Valproaat Syndroom

Valproaat wordt sinds 1960 gebruikt in de Europese Unie voor de behandeling van epilepsie, bipolaire stoornissen en, in sommige landen, ook van migraine. Natriumvalproaat is een molecule die voorkomt in Depakine en de genexpressie van de foetus wijzigt. Wordt het ongeboren kind in de baarmoeder blootgesteld aan valproaat, dan loopt het een verhoogd risico op de ontwikkeling van bepaalde misvormingen en aandoeningen, die onder de benaming Valproaat Syndroom vallen.

De Belgische Vereniging van Slachtoffers van Valproaat Syndroom is in 2014 opgericht op initiatief van drie gezinnen en helpt mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks door dit syndroom zijn getroffen.